Blandet avfall

Avfallstyper som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning

Papp, papir og kartong

Papp, papir og kartong i ulike varianter

Plast

Ulike typer plast i forskjellig materiale, utforminger og størrelser.

EE-avfall

EE-avfall er utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

Farlig avfall

Avfall som må behandles separert pga fare for forurensning eller skader på mennesker og dyr.

Masser

Bygg- og anleggsmaterialer, gips, rene og forurensede masser

Glass- og metall

Klart eller farget flaskeglass eller annen glassemballasje med eller uten metall

Hageavfall

Alt organisk avfall som er biologisk nedbrytbart som oppstår i og rundt hagen

Lysstoffrør og sparepærer

Brukte og nye kvikksølvholdige lyskilder.

Blandet metall

Metall, komplekst er sammensatt av forskjellige typer metall

Mineralull

Varen består av isolasjon fra bygge- og riveprosjekter

Våtorganisk

Mat fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri, kantiner, etc.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie.