Kontakt oss

Besøks- og postadresse: Østre Solørveg 122, 2211 Kongsvinger
Tlf.:
62 88 85 30
Org.nr.:
989237888
E-post:
kongsvinger@retura.no
Følg oss gjerne på Facebook!

Administrasjonen:

Kai Engebråten

Daglig leder / salg
kai.engebraten@retura.no
Tlf.: 480 27 706

Kristian Andersen

Driftsleder og HMS ansvarlig
kristian.andersen@retura.no
Tlf.: 
938 15 585

Annika Aasen

Kjøreleder
annika.aasen@retura.no
Tlf.: 
413 60 020

Sven Arne Ryen

Administrasjonsmedarbeider
sven.arne.ryen@retura.no
Tlf.: 
918 98 129

Elin Berntsen

Personal- og Markedsleder
elin.berntsen@retura.no
Tlf.: 
913 87 537

Våre sjåfører:

Marit Berg

Bjørn Erik

Geir Borghagen

Helge Bjørnseth

Markus Sløtte

Roy Nilsen

Dennis Andersen

Tommy Nygård

Torry Finsrud

Tom Haagensen