Glass og metall

Skal inneholde:
Syltetøyglass.
Vin-, øl- og mineralvannsflasker i glass uten returpant.
Hermetikkbokser.
Glass fra farmasøytisk og kjemisk industri.

Skal ikke inneholde:
Blyglass.
Plastposer.
Ildfast glass.
Krystall.
Batterier.
Keramikk.

Beskrivelse
Rent, klart, farget flaskeglass eller annen emballasje i glass eller metall

Innsamling
Tømmes/hentes i beholdere på 140 L, 240 L eller 360 L. Ved større volum tømmes/hentes emballasjen i containere. Fraktes enten direkte eller via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling
Kontrolleres visuelt for etterfølgende fin sortering.

Gjenvinning
Glass gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong. Metallfraksjoner videresendes til materialgjenvinning.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon