Treverk, blandet

Skal inneholde:
Trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks. maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall.
Ubehandlet trevirke.

Skal ikke inneholde:
Impregnert trevirke.
Brannhemmende plater.
Avfall som ikke er trevirke.

Beskrivelse
Varen består av blandet trevirke fra bygge- og riveprosjekter.

Innsamling
Krok og lift containere

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, treverket blir kvernet, siktet ned til avtalt størrelse. Spiker ol fjernes med magneter.

Gjenvinning
Ferdig blandet flis benyttes som fjernvarme og prosessdamp i godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres til restavfall eller impregnert trevirke.