Sikkerhetsmakulering

Skal inneholde:
Kontorpapir.
Trefritt papir.
Maks 40% treholdig papir.

Skal ikke inneholde:
Bølgepapp.
Kartong.
Brunt papir.
Telefonkataloger.
Aviser.
Annet avfall.

Beskrivelse
Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie. Det kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Innsamling
Beholdere.

Behandling
Transporteres til godkjente anlegg av sikkerhetsklarert personell. Dokumenter til destruksjon makuleres innen 24 timer etter ankomst.

Til makulering av papir, benyttes en stor kvern som krysskutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Papiret blir deretter sendt til gjenvinning.

Gjenvinning
Papiret gjenvinnes og blir til nytt papir eller tørkepapir.

Avvik
Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.