Betong med armeringsjern

Skal inneholde:
Betong uten forurensing og med armering, både knust og større enheter.

Skal ikke inneholde:
Gulvbelegg
Jord
Varmekabler
Treverk
Forurenset betong

Beskrivelse
Utherdet betong fra rivning.

Innsamling
Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at oppsamlingsenheter ikke er lastet tyngre enn tillatt. Kontakt Retura Glåma for veiledning. Avfallet skal basis karakteriseres før levering. Skjema skal følge avfallet til mottak. Retura Glåma kan tilby bistand til dette. Forurensning skal dokumenteres med analyser.

Behandling
Betong knuses ned, og armering tas ut.

Gjenvinning
Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning regelverk
Isolasjonen er inert og omfattes ikke av deponiforbudet.

Særlig risikoforhold
Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Betong uten armeringsjern

Skal inneholde:
Betong uten forurensing og armering.

Skal ikke inneholde:
Armert betong
Jord
Varmekabler
Gulvbelegg
Jord
Varmekabler
Treverk

Beskrivelse
Utherdet betong fra rivning

Innsamling
Betong samles i containere eller tippbiler med hengere. Vær oppmerksom på at ikke oppsamlingsenheter er lastet tyngre enn tillatt. Ta kontakt med Retura Glåma for veiledning. Avfallet skal basis karakteriseres, og skjema skal følge avfallet til mottak.

Behandling
Betong knuses ned

Gjenvinning
Brukes til forsterkningslag på parkeringsanlegg, gangveier gårdsplasser, avfallsmottak o.l.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Særlige risikoforhold
Betong er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt. Ved store enheter kan det være klemfare.

Gips

Skal inneholde:
Gips.

Skal ikke inneholde:
Andre fraksjoner enn gips.
Vått gipsavfall.

Beskrivelse
Utsortert gipsavfall, i hele plater eller i biter, hovedsakelig fra bygge- og riveprosjekter.

Innsamling
Gips samles opp i lukkede containere, eller sekker laget til dette formålet. Gipsen transporteres til mottak for mellomlagring, før transport til behandlingsanlegg

Behandling
Gipsen kvernes og urenheter (papp, strie ol) fjernes.

Gjenvinning
Gipsen går til produksjon av ny gips.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Særlig risikoforhold
Gips er ikke farlig, men unngå innånding av støv og direkte hudkontakt.