Energiplast

Skal inneholde:
Emballasjeplast.
Cellofan.

Skal ikke inneholde:
Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater. Stroppebånd.
Plast som ikke er emballasje.
Farlig avfall eller metaller.

Energiplast

Beskrivelse
Plastemballasje som ikke kan material gjenvinnes. F.eks. potetgullposer, cellofan til innpakking av blomster.

Innsamling
Hentes i ballet fraksjon, i klare eller rosa sekker, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling
Kontrolleres visuelt av sjåfør og ved ankomst mottak. Plast går til lokale forbrenningsanlegg for energiutnyttelse.

Gjenvinning
Energi gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. F. eks. plast som ikke er emballasje (plastleker, møbler).

Flasker, kanner og brett

Skal inneholde:
Tom og tørr engangsemballasje i henhold til Grønt Punkts bestemmelser.

Skal ikke inneholde:
Andre typer avfall. Emballasje som har inneholdt farlig avfall.

Flasker, kanner og brett

Beskrivelse
Emballasjeplast i mindre enheter enn 100 ltr, som engangsflasker, kanner, brett, spann som er merket:

Innsamling
Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling
Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Plast, farget folie

Skal inneholde:
Klar og farget folieplast, bæreposer, emballasje, krympeplast ol.

Skal ikke inneholde:
Andre typer plast.
Stroppebånd.
Hardplast.
Andre typer avfall.

Plast, farget folie

Beskrivelse
Folie merket resirkulering symbol:

Innsamling
Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling
Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Plast, klar folie

Skal inneholde:
Klar folieplast, krympefolie, emballasje, byggfolie, strekkfilm eller lignende.

Skal ikke inneholde:
Farget plast, andre typer plast.
Stroppebånd.
Hardplast.
Andre typer avfall.

Plast, klar folie

Beskrivelse
Folie merket resirkulering symbol:

Innsamling
Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling
Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning
Smeltes om til nye produkter, material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.