Lysstoffrør og sparepærer

Skal inneholde:
Sparepærer og andre kvikksølvholdige lyskilder.
Lysstoffrør.

Skal ikke inneholde:
Skal ikke ligge i emballasjen.
EE-avfall. Glødelamper.
Farlig avfall.
Andre typer avfall.

EAL-kode:
200121

NS:
7086

Beskrivelse
Brukte og nye kvikksølvholdige lyskilder, som for eksempel sparepærer.

Innsamling
Separate oppsamlingsenheter, som for eksempel beholdere. Viktig at dette samles opp slik at det ikke knuses.

Behandling
Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning
Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke. Hvis det er mulig, gjenvinnes metallet

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Dersom avfallet er ødelagt, kan mottak nekte å ta imot. Deklarasjon må fylles ut for at sjåfør skal ta med farlig avfall.

Særlig risiko
Sparepærer inneholder kvikksølv som lekker ut hvis disse knuses. Både kvikksølvdamp og pulver er skadelig.