Hageavfall

Skal inneholde:
Løv
Kvister
Jord
Planter og busker

Skal ikke inneholde:
Stein
Røtter
Trær
Annet avfall som restavfall, glass og metall

Beskrivelse
Hageavfall er alt organisk avfall som er biologisk nedbrytbart som oppstår i og rundt hagen. Dersom noe av avfallet er svartelistede planter, f.eks. kjempespringfrø, tromsøpalme, hagelupin og/eller kjempebjørnekjeks, skal dette pakkes inn i plast og leveres separat.

Her er oversikt over svartelistede planter i Norge: http://www.artsdatabanken.no/

Innsamling
Container eller løst.

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll før det blir kvernet.

Gjenvinning
Da avfallet er ferdig kompostert blir det brukt til jordforbedringer.

Avvik
Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til restavfall.