Blandet avfall

Skal inneholde:
Blandet avfall til sortering.

Skal ikke inneholde:
Farlig avfall, eksplosiver, radioaktive stoffer, smittefarlig avfall.
EE-avfall.
Store mengder stein og betong.
Gips.
Store mengder isolasjon.

Beskrivelse
Forskjellige typer avfall som ikke er egnet for gjenvinning, eller som må sorteres før gjenvinning.

Innsamling
Lift, combi- og krokcontainere, beholdere.

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, før avfallet sorteres til gjenvinning og forbrenning. Avfall som ikke kan gjenvinnes, leveres til godkjent deponi.

Gjenvinning
Avfallet blir så langt det er mulig sendt til gjenvinning og forbrenning.

Avvik
Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til for eksempel farlig avfall.

Myndighetene stiller stadig strengere krav om hva man ikke har lov til å kaste i containeren med restavfall.Vi minner om at det er du som avfallsbesitter som er ansvarlig for å sette deg inn i de lover og forskrifter som gjelder. De fleste av disse fraksjonene kan du selv levere kostnadsfritt hos din lokale kommunale gjenvinningsstasjon. Dersom du ikke følger disse retningslinjene må du påregne en tilleggsavgift.

Må ikke kastes i restavfallet

Farlig avfall:
Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm.

Våtorganisk:
Matavfall.

Smittefarlig avfall:
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm.

Eksplosiver:
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer:
Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet.

EE-avfall:
Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm.

Kuldemøbler:
Alle typer kjøleskap og frysere.

Dekk:
Alle typer dekk.

Gips:
Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren.

Impregnert trevirke:
Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende.

Vindusruter:
Hele eller knuste vindusruter.