Utstyr: Øvrig oppsamlingsutstyr

  • IBC beholdere (1000 liter)
  • Fat (200 liter)
  • Returplastsekker
  • Svarte søplesekker
  • Kanneretursekker (800 liter)
  • Pall m/pallekarmer
  • Miljøesker
  • Kanyleboks
  • Boks til smittefarlig (25/40 liter)
  • Sekkestativ