Våtorganisk

Skal inneholde:
Våtorganisk avfall (matavfall).
Varer kan være emballert (plast, papp, papir).

Skal ikke inneholde:
Metall.
Glass.
Tekstiler.
Treverk.
Hageavfall.
Annet avfall.

Beskrivelse
Hentes i 140 l eller 240 l beholdere og tømmes av spesialkonstruerte biler. Kunden er selv ansvarlig for å holde beholder ren.

Innsamling
Hentes fra storhusholdninger, dagligvareforretninger, næringsmiddelindustri, kantiner etc.

Behandling
Kvalitetskontrolleres visuelt.

Gjenvinning
Matavfall blir omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet. Restprodukt etter varmebehandling benyttes til jordforbedring.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.