Mineralull

Skal inneholde:
Mineralull eller steinull f.eks. Glava, Rockwool, himlingsplater, vintermatter, sydde matter

Skal ikke inneholde:
Isolasjon laget av andre materialer enn de nevnt over.
Annet avfall

Beskrivelse
Varen består av isolasjon fra bygge-, riveprosjekter

Innsamling
Krok- og lift-containere.

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende fraksjon. Isolasjon legges i egen celle på deponi.

Gjenvinning
Mineralull og stein ull legges på deponi, da kvaliteten for det meste er for dårlig til at produsentene kan bruke dette i produksjon av ny isolasjon.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall.

Henvisning regelverk
Isolasjonen er inert og omfattes ikke av Avfallsforskriften.