EE-avfall

Skal inneholde:
Datautstyr, servere, harddisker
Kontormaskiner
Telefoner, telefaks, nettbrett
Hvitevarer, elektronisk
Kjøkkenutstyr
Kamera, spillkonsoller, elektroniske leker.

Skal ikke inneholde:
Lysstoffrør og lyspærer
Toner kassetter (kan sitte i printere, men ikke løse).

EE-avfall, blandet

Beskrivelse
Kassert elektronikk

Innsamling
Hentes i EE-bur, containere og på pall.

Behandling
Sorteres, demonteres og gjenvinnes/saneres

Gjenvinning
Miljøskadelige komponenter fjernes. Plast, metall og glass material gjenvinnes.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.