Papir, papp og kartong

Skal inneholde:
Bølgepapp.
Massivpapp.

Skal ikke inneholde:
Våtsterkt papir.
Papir.
Drikkekartong.
Engangstallerkener, drikkebeger.

Blandet papir, papp og kartong

Beskrivelse
Papp, kartong brukt til emballasje fra varehandel, byggevarehandel o.l.

Innsamling
Hentes i ballet fraksjon, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling
Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før pappen presses i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning
Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Kontorpapir

Skal inneholde:
Papir.
Kartong.
Drikkekartong.

Skal ikke inneholde:
Annet avfall.
Papp.

Kontorpapir

Beskrivelse
Forskjellige typer papir; aviser, kontorpapir, tidsskrifter

Innsamling
Beholdere eller container

Behandling
Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, før papiret sorteres og leveres til gjenvinning.

Gjenvinning
Papiret gjenvinnes og blir til nytt papir eller tørkepapir.

Avvik
Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til restavfall.

Drikkekartong

Skal inneholde: Drikkekartong.

Skal ikke inneholde: Andre typer papp og papir. Andre typer avfall.

Drikkekartong

Beskrivelse
Kun drikkekartong. Melk, juice og lignende.

Innsamling
Tømmes/hentes i beholdere på 140 l, 240 l, 360 l eller 660 l beholdere. Ved større volumer tømmes/hentes emballasjen i containere. Fraktes via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling
Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter presset for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning
Gjenvinnes og blir til ny drikkekartong.

Avvik
Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall.