Stortinget har øket Co2 avgiften på avfall som energigjenvinnes ved forbrenning

Fra og med 1.januar 2024 innførte Stortinget en økning i miljøavgiften (forbrenningsavgiften) på avfall som energigjenvinnes ved forbrenning. Denne avgiften var tidligere på kr 131,- pr tonn og den ble øket til kr 485,- pr tonn. Vi har som en direkte følge av dette vært nødt til å øke prisene med differansen på kr 354,- pr tonn på de avfallstypene som går til forbrenning (restavfall og hard plast).

Stortingets begrunnelse for denne avgiftsøkningen er at de håper at det skal bidra til økt kildesortering, altså at alle sorterer en større del av avfallet slik at andelen avfall som til slutt klassifiseres som restavfall (og dermed går til forbrenning) reduseres. Og med dette oppnå redusert klimautslipp.

Hvis du ønsker å ta en prat om avfallsløsningen du har i dag, så er det bare å ta kontakt med oss! Kanskje kan vi ved hjelp av enkle endringer øke din sorteringsgrad og redusere klimaavtrykket?

Mvh
Kai – Kristian – Annika – Sven Arne – Jim – Elin.