Trevirke

Treverk, sponplater, folierte plater og likende.

Hvor: Legge i merket komprimator.

Hvorfor: Kvernes til flis og gjenvinnes som biobrensel.

Husk: Malt og impregnert trevirke skal ikke blandes sammen med rent trevirke, men leveres inn til et godkjent behandlingsanlegg.

Rent trevirke kan inneholde spiker, men ikke større metallgjenstander som bolter o.l.

Det er betydelig lavere behandlingskostnad på rent trevirke enn på blandet avfall. Det kan derfor være mye å spare på å sortere ut trevirke. Trevirke kan utnyttes til energigjenvinning. Forbrenningsanlegg for prosessert biobrensel har lavere utslipp av klimagasser enn tilsvarende anlegg for fossilt brensel. I tillegg unngår man unødvendig belastning av deponi.

Trevirket grovkvernes, før det leveres til brikettering og benyttes som biobrensel.

Les mer om de forskjellige avfallstypene: